Herkesi ilgilendiren düzenleme: Deprem sigortası kalkıyor, teminatlar 2 katına çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden yüzyılın felaketinden sigorta sistemi ciddi dersler çıkardı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), eksikliklerin giderilmesi için başlattığı çalışmada ilk detaylar belli oldu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK’ın konut ve iş yerine yönelik deprem sigortası şartları değişiyor. Zorunlu Deprem Sigortasının yeni adı Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olacak. Hem depremi hem de sel afetini kapsayacak. Konutun yanı sıra artık eşyalar da sigortalanacak.

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, afet sigortasında başlayacak yeni dönemin detaylarını Haber7.com’a anlattı.

Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirten Köz “Bir daha böyle bir afeti asla yaşamamayı dileyerek yaralarımızın bir an önce sarılması için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Sigorta, afet sonrasında yeniden ayakta durabilmemizi sağlayan en önemli finansal güvencelerden biri. Yalnızca bireysel bir güvence olarak bakılmamalı bu konuya. Toplumsal da aynı zamanda. Depremin ülke ekonomisine verdiği zararın boyutlarının ne kadar yıkıcı ve büyük olduğunu deneyimledik bu süreçte. Sigortambir ekibi olarak ‘DASK Seferberliği’ başlattık ve başta depremden birinci derecede etkilenen bölgelerimiz olmak üzere tüm Türkiye’de DASK Sigortası’nın önemine dair farkındalığın artırılması ve sigortalılık bilincinin oluşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

BİLİNÇLİ SİGORTALILIK KAVRAMININ ÖNEMİNİ ANLADIK

Bu süreçte sigorta sisteminin yanı sıra sigortalılar da sigortasızlar da kendi deneyimleri üzerinden ciddi dersler çıkardı. Sigortambir olarak her mecrada vurguladığımız “bilinçli sigortalılık” kavramının aslında ne kadar önemli olduğunu anladık. Bunu şuradan ele alalım. Kasım 2022’de yapılan bir değişiklik ile DASK Sigortası’nda teminatlar yükseltilmişti. Bu tarihten önce sigortasını yaptırmış kişilerin zeyilname ile poliçelerinde değişiklik yaptırması gerekliydi.

Ancak belki önemsenmediği belki sektör tarafından sigortalıya yeterince iyi anlatılamadığı için birçok kişi hasarlarını eski teminat tutarı üzerinden karşılamak durumunda kaldı. Poliçe sahibi olmakla o poliçenin kişiye kazandırdığı hakların farkında olarak sigortanın faydalarından yararlanmak, yani bilinçli bir sigortalı olmak arasında çok büyük bir fark var. Hedefimiz, sigortanın faydalarına ve sigortalı haklarına yapacağımız vurgu ile sigorta bilinci ve sigortalılık oranını artırma üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettirmek.” dedi.

ZORUNLU AFET SİGORTASI GELİYOR

Kahramanmaraş depremi sonrası DASK kurumunun afetin yaralarının karşılanması noktasında önemli bir görev üstlendiğinin altığını çizen Köz “Ağustos 2023 itibarıyla yaklaşık 600 bin konut için 30 milyar TL’nin üstünde hasar ödemesi yapıldı.

Bu kadar büyük bir operasyonu çok başarılı bir şekilde yürütmenin yanı sıra Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ürününün daha iyi hale getirilmesine yönelik önerileri ortaya çıkardı. Son aylarda ilgili kurumlarca kuvvetli çalışmaların yapıldığı belirtilmişti.

Söz konusu değişikliklerle Zorunlu Deprem Sigortası hem deprem hem de sel afetlerinin yol açabileceği finansal kayıpları güvence altına alacak. Konutun yanı sıra konut içerisindeki eşyaların da sigorta içerisine dahil edilebileceği bir sistemle desteklenmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte teminat tutarları iki kat oranında artırılacak ve enflasyona endeksli hale getirilecek.” açıklamasında bulundu.

TEMİNATLAR İKİ KATINA ÇIKACAK, ENFALSYONA ENDEKSLENECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte DASK için en önemli değişiklik, teminatların iki katına çıkartılması ve bunun enflasyona endekslenmesi olduğunu belirten Köz “Böylece oldukça yetersiz hale gelen teminatlar güçlendirilmiş olacak hem de TÜFE’ye göre her ay belirlenen enflasyon oranında sigorta bedeli artacak, dolayısıyla konutun enflasyon karşısında değeri korunmuş olacak.” dedi.

YENİ DÖNEM 2024’TE BAŞLAYACAK

  • Kesin bir tarih açıklanmadı ancak tüm bu değişikliklerin 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor.

     

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x